Kermisprocessie 2012

Jaarlijks op zondag na Sint-Jan

Sinds mensenheugenis trekt op de zondag na 24 juni (St. Jan) de sacramentsprocessie door de straten van Alt-Hoeselt. Alt Knalt nam tijdens zijn Straffe Toeren-jaar, met haar 20 vlaggen, voor het eerst deel aan de kermisprocessie en mocht zich achter het processiekruis plaatsen.

Alt Knalt wou de processie weer wat meer onder de aandacht brengen met een warme oproep om met zoveel mogelijk mensen mee te werken aan en mee op te stappen in dit jaarlijkse evenement in onze parochie!

De nostalgie naar vroeger riep allerlei beelden op: kinderen uit de school die meestappen en met bloemblaadjes en snippers gooien, het plakken van “De Ark” (misschien wel uniek in Vlaanderen en vandaag nog in de Molenstraat!), aanbrengen van straatversiering in verschillende delen en straten van ons dorp, de harmonie, het zangkoor, de jeugd die het beeld van O.L.Vrouw meedraagt, vlaggen en de gemeentelijke overheid, het baldakijn waaronder de priester of diaken het Heilig Sacrament draagt, de kapellen mooi versierd, het volk,.... Dat alles samen zorgt ervoor dat deze processie in ons dorp alle aandacht verdient.

Onze opriep hielp: Heel wat kinderen, ouders en sympathisanten kwamen de straat op. Het bleek de start van heel wat opeenvolgende jaren waarbij elk jaar de Alt Knalt-vlaggen wapperden!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je op de Alt Knalt Nieuwsbrief!

Alt Knalt vzw

Pastorijstraat 14
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0835.482.081
Bank: BE47 9730 1228 4880

0492 92 09 42
info@altknalt.be
secretariaat@altknalt.be